Privātuma politika

Mums ir svarīga jūsu datu drošība. Mūsu Personas datu apstrādes politikā, cita starpā, aprakstīts, kādus datus mēs vācam, kādam mērķim tas tiek darīts, kā arī norādītas jūsu iespējas kontrolēt savus datus un informācija par iespēju sazināties ar mums.

PERSONAS DATU PĀRZINIS

Jūsu personas datu pārzinis ir Latvijas kompānija ARDE LINE. Personas datu pārzinis atbild par to, lai apstrādātu datus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

ARDE LINE SIA
Reģ. Nr. LV40103673722
Dārzciema iela 53
LV-1082, Rīga
LATVIJA

KĀDI JŪSU KĀ KLIENTA PERSONAS DATI TIEK APKOPOTI UN KĀDĒĻ?

Šajā sadaļā tiek aprakstīti personas datu apstrādes nolūki, apstrādāto personas datu kategorijas, kā arī juridiskais pamats, saskaņā ar kuru uzņēmumā ARDE LINE notiek jūsu kā klienta personas datu apstrāde.

1. PASŪTĪJUMU APSTRĀDE

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

 • Piegādāt pasūtītos/iegādātos produktus vai pakalpojumus (tostarp paziņot par piegādi vai sazināties saistībā ar piegādi).
 • Veikt personas identifikāciju.
 • Pārvaldīt maksājumus (tostarp veikt analīzi par to, kādi maksājumu risinājumi būtu jāpiedāvā).
 • Pārvaldīt pirkumu atgriešanu, sūdzību izskatīšanu un garantijas problēmu pieteikumus.

Tālāk norādītas apstrādāto personas datu kategorijas.

 • Vārds, uzvārds
 • Kontaktinformācija (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs).
 • Maksājumu informācija (piemēram, darījuma numurs, darījuma datums).
 • Klienta numurs
 • Maksājumu vēsture
 • Pasūtījumu informācija, piemēram, kāds produkts ir pasūtīts, vai tas ir jāpiegādā uz citu adresi.

Juridiskais pamats: pirkuma līguma saistību izpilde.

Glabāšanas periods: Personas dati tiek glabāti, kamēr Jūs esat aktīvs pircējs.

2. PRODUKTU UN PAKALPOJUMU MĀRKETINGS

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

 • Skatīt attiecīgas produktu rekomendācijas, sniegt ieteikumus par pirkumu sarakstiem, atgādināt par aizmirstiem/pamestiem digitālajiem pirkumu groziem vai saglabāt pirkumu sarakstus, lai atvieglotu turpmākus pirkumus, kā arī īstenot līdzīgus pasākumus.
 • Sūtīt tiešā mārketinga ziņas, tostarp partneru reklāmas esošajiem klientiem, kas nav mūsu mūsu lojalitātes programmas dalībnieki, pa e-pastu, īssziņās, sociālajos tīklos un līdzīgos elektroniskos komunikācijas kanālos, kā arī pa pastu. Piemēram, īstenojot kampaņas vai sūtot piedāvājumus un uzaicinājumus uz pasākumiem šādām personām: visi klienti, noteikts klientu segments vai atsevišķi klienti.

Tālāk norādītas apstrādāto personas datu kategorijas.

 • Vārds, uzvārds
 • Kontaktinformācija (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs).
 • Dzīvesvieta
 • Informācija par to, kā klients izmanto uzņēmuma tīmekļa vietnes un citus digitālos kanālus.
 • Informācija par veiktajiem pirkumiem.
 • Lietotāja ģenerētie dati (piemēram, klikšķu un apmeklējumu vēsture).

Lai noteiktu, kāda veida mārketinga vai tiešā mārketinga aktivitātes izmantot, mēs analizējam tālāk norādīto.

 • Tīmekļa vietņu un citu digitālo kanālu izmantošana (piemēram, kuras vietnes un vietņu daļas ir apmeklētas un kāda meklēšana ir veikta).
 • Pirkumu vēsture
 • Dzīvesvieta.
 • Klientu apmierinātības vai mārketinga pētījumu rezultāti.

Juridiskais pamats: Apstrāde ir nepieciešama jūsu un mūsu interesēs, lai reklamētu produktus un pakalpojumus.

Glabāšanas periods: Tik ilgi, kamēr jums būs noderīgs mūsu saziņas saturs (ja nebūsiet skaidri atsaucis(-kusi) savu piekrišanu).

3. KLIENTU APKALPOŠANAS PĀRVALDĪBA

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

 • Sazināties ar klientu un sniegt atbildes uz jautājumiem, kas iesniegti klientu apkalpošanas dienestam pa tālruni vai digitālajos kanālos (tostarp sociālajos tīklos).
 • Identificēt personas.
 • Izskatīt sūdzības un sniegt atbalstu (tostarp tehnisko atbalstu).

Tālāk norādītas apstrādāto personas datu kategorijas.

 • Vārds, uzvārds
 • Kontaktinformācija (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs).
 • Jūsu korespondence
 • Informācija par pirkuma datumu, vietu vai produktu defektiem/sūdzībām par produktiem.
 • Jūsu ierīces tehniskā informācija, kas nepieciešama atbalsta sniegšanai.

Juridiskais pamats: Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama jūsu un mūsu interesēs, lai pārvaldītu klientu apkalpošanu.

Glabāšanas periods: Klientu atbalsta dienesta saziņas materiāli tiek glabāti 36 mēnešus. 

4. JURIDISKU PIENĀKUMU IZPILDE

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

 • Izpildīt juridiskos pienākumus saskaņā ar likumos, tiesas spriedumos vai administratīvajos lēmumos noteikto. Šādi pienākumi var attiekties uz atbildību par produktiem, produktu drošības prasībām, piemēram, paziņojumu un informācijas sniegšanu sabiedrībai un klientiem par brīdinājumiem saistībā ar produktiem un produktu atsaukšanu, piemēram, defektu vai veselības apdraudējuma gadījumā, vai tie var būt noteikti Grāmatvedības likumā vai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumā attiecībā uz konkrētu personu.

Tālāk norādītas personas datu kategorijas, kuras var tikt apstrādātas.

 • Vārds, uzvārds
 • Kontaktinformācija (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs).
 • Jūsu korespondence
 • Informācija par pirkuma datumu, vietu, produktu defektiem/sūdzībām par produktu.
 • Maksājuma informācija
 • Juridiskais pamats: juridisku pienākumu izpilde.

Glabāšanas periods: Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu atbilstošās juridiskās saistības.

5. MŪSU PAKALPOJUMU, PRODUKTU UN KLIENTIEM PAREDZĒTO SISTĒMU NOVĒRTĒŠANA, ATTĪSTĪŠANA UN UZLABOŠANA

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

 • Padarīt pakalpojumus lietotājiem ērtākus, piemēram, veikt lietotāju interfeisa izmaiņas, lai vienkāršotu informācijas plūsmu vai izceltu līdzekļus, kas parasti tiek izmantoti mūsu digitālajos kanālos.
 • Izstrādāt atbalsta dokumentāciju, lai uzlabotu produktus un loģistiku, piemēram, veikt pirkumu, krājumu un piegāžu prognozes.
 • Izstrādāt atbalsta dokumentāciju, lai pilnveidotu un uzlabotu mūsu produktu klāstu.
 • Izstrādāt atbalsta dokumentāciju, lai pilnveidotu un uzlabotu mūsu resursu efektivitāti atbilstoši vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības prasībām, piemēram, pilnveidot iepirkumu veikšanu un piegāžu plānošanu.
 • Izstrādāt atbalsta dokumentāciju, lai plānotu jaunu veikalu un noliktavu izveidi.
 • Nodrošināt jums iespēju izteikt viedokli par mūsu piedāvājuma klāstu.
 • Izstrādāt atbalsta dokumentāciju, lai uzlabotu mūsu IT infrastruktūru ar nolūku palielināt mūsu apmeklētāju drošību un klientu drošību kopumā.

Tālāk norādītas apstrādāto personas datu kategorijas.

 • Pirkumi un lietotāja ģenerētie dati (piemēram, klikšķu un apmeklējumu vēsture).
 • Dzīvesvieta
 • Jūsu korespondence un jūsu atsauksmes par mūsu pakalpojumu un produktiem.
 • Ar ierīcēm saistītie tehniskie dati, to iestatījumi, piemēram, valodas iestatījumi, IP adrese, pārlūkprogrammas iestatījumi, laika zona, operētājsistēma, ekrāna izšķirtspēja un platforma.
 • Informācija, par jūsu mijiedarbību ar uzņēmumu, t.i., kādā veidā tika izmantoti pakalpojumi, kā notika pierakstīšanās, kuras lapas tika apmeklētas un cik ilgs bija apmeklējuma laiks, reakcijas laiks, lejupielāžu kļūdas, pakalpojumu piekļuves iespējas un pakalpojumu pārtraukšanas gadījumi u.c.

Šādā nolūkā mēs veicam vispārēju apkopotu datu analīzi (nevis analīzi par atsevišķām personām) par tālāk norādīto informāciju.

 • Mūsu tīmekļa vietnes un citu digitālo kanālu izmantošana (piemēram, kuras lapas un lapu daļas ir apmeklētas un kāda meklēšana ir veikta).
 • Pirkumu vēsture
 • Ģeogrāfiskā atrašanās vieta un/vai demogrāfiskie dati..
 • Atsauksmes par mūsu pakalpojumiem un produktiem, kā arī klientu apmierinātības un mārketinga pētījumu rezultāti.
 • Dati no klientu iekārtām un to tehniskie iestatījumi.

Juridiskais pamats: leģitīmas intereses. Apstrāde ir nepieciešama mūsu un jūsu leģitīmajās interesēs, lai novērtētu, pilnveidotu un uzlabotu mūsu pakalpojumus, produktus un sistēmas.

Glabāšanas periods: Kamēr Jums ir aktīvs konts ARDE LINE.

Pēc Jūsu konta anulēšanas, Jūsu dati tiks dzēsti. 

6. PAKALPOJUMU ĻAUNPRĀTĪGAS IZMANTOŠANAS NOVĒRŠANA UN PRET UZŅĒMUMU VĒRSTU NOZIEDZĪGU NODARĪJUMU IZMEKLĒŠANA UN NOVĒRŠANA

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

 • Izmeklēt un novērst krāpšanas gadījumus un citus pārkāpumus, piemēram, ziņojumus par incidentiem veikalos.
 • Novērst mēstuļu sūtīšanu, pikšķerēšanu, uzmākšanos, neatļautu reģistrēšanos lietotāju kontos vai citas neatļautas darbības.
 • Aizsargāt un uzlabot mūsu IT vidi, lai novērstu uzbrukumus un ielaušanos.

Tālāk norādītas apstrādāto personas datu kategorijas.

 • Pirkumi un lietotāja ģenerētie dati (piemēram, klikšķu un apmeklējumu vēsture).
 • Personas kods
 • Videonovēršanas kameru ieraksti.
 • Ar klientu lietotajām ierīcēm saistītie dati un to iestatījumi, piemēram, valodas iestatījumi, IP adrese, pārlūkprogrammas iestatījumi, laika zona, operētājsistēma, ekrāna izšķirtspēja un platforma.
 • Informācija par mūsu digitālo pakalpojumu izmantošanu.

Juridiskais pamats: juridiski pienākumi, ja tādi ir, vai leģitīmas intereses (ja juridisku pienākumu nav), ja apstrāde ir nepieciešama mūsu leģitīmajās interesēs novērst ļaunprātīgu pakalpojumu izmantošanu vai izmeklēt un novērst noziedzīgu nodarījumu pret uzņēmumu.

Glabāšanas periods: Tik ilgi, cik nepieciešams, lai novērstu krāpniecību un citus pārkāpumus un/vai ziņotu par krāpniecību un citiem pārkāpumiem. Video ieraksti tiek glabāti atbilstoši vietējiem tiesību aktiem vai ne ilgāk par 30 dienām. 

7. PERSONALIZĒTU PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

 • Nodrošināt personalizētu saturu, piemēram, rādīt interesēm atbilstošus produktu ieteikumus, sniegt ieteikumus par pirkumu sarakstiem vai īstenot citus līdzīgus pasākumus, kuru nolūks ir vienkāršot pakalpojumu saņemšanu.
 • Vienkāršot uzņēmuma pakalpojumu lietošanu, piemēram, saglabāt pirkumu sarakstus vai izvēlētās maksāšanas metodes, lai veicinātu turpmākus pirkumus vai atgādinātu par aizmirstiem vai pamestiem digitālajiem pirkumu groziem.
 • Veikt savāktās informācijas analīzi, lai varētu sadalīt dalībniekus dažādās klientu grupās un nodrošināt atšķirīgus piedāvājumus, priekšrocības un atlaides dažādām grupām, pamatojoties uz pirkumu vēsturi, norādītajām preferencēm, vecumu, dzīvesvietu un tirgus izpēti. Analīze tiek veikta individuālā līmenī, lai mēs varētu nodrošināt personalizētus piedāvājumus, priekšrocības un saziņu.

Tālāk norādītas apstrādāto personas datu kategorijas.

 • Vārds, uzvārds
 • Dzīvesvieta
 • Pirkumu vēsture.
 • Lietotāja ģenerētie dati (piemēram, klikšķu un apmeklējumu vēsture).
 • Norādītās klienta izvēles attiecībā uz produktiem un pakalpojumiem.
 • Tehniska informācija par datoru, mobilo tālruni un citām ierīcēm, ko dalībnieks izmanto, kā arī šo ierīču iestatījumi, piemēram, valodas iestatījumi.
 • Atrašanās vietas informācija dalībnieka mobilajās ierīcēs, piemēram, mobilajos tālruņos vai planšetdatoros.

Lai varētu izpildīt savas saistības, uzņēmums veic dažāda veida analīzi, piemēram,

 • lai noteiktu, kā tiek izmantotas tīmekļa vietnes un citi digitālie kanāli (piemēram, kuras vietnes un vietņu daļas ir apmeklētas un kāda meklēšana ir veikta).
 • Pirkumu vēsture
 • Dzīvesvieta
 • Norādītās preferences (piemēram, par produktiem un pakalpojumiem, interesēm un uzvedību).
 • Digitālo pakalpojumu valodas iestatījumi un citi iestatījumi.
 • Klientu apmierinātības vai mārketinga pētījumu rezultāti.

Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama, lai mēs varētu izpildīt savas saistības,.

Glabāšanas periods: Līdz dalības beigām.

Pēc Jūsu konta anulēšanas, Jūsu dati tiks dzēsti. 

PERSONAS DATU KOPĪGOŠANA UN NODOŠANA

Personas dati apstrādes nolūkā var arī tikt nodoti citiem uzņēmumiem, ar kuriem ARDE LINE sadarbojas, piemēram, mārketinga jomā (drukas un izplatīšanas, mediju aģentūras u.c.), izplatīšanā un pārvadāšanā, maksājumu risinājumu un IT pakalpojumu jomā. Ja jūsu personas dati tiek kopīgoti ARDE LINE partneriem, tie tiks apstrādāti saskaņā ar ARDE LINE norādījumiem un ARDE LINE uzdevumā, kā arī tikai tādā nolūkā, kas atbilst nolūkam, kādā ARDE LINE vāca datus.

Turklāt uzņēmumam ARDE LINE var būt arī juridisks pienākums sniegt informāciju valsts iestādēm (piemēram, policijai un nodokļu iestādēm). ARDE LINE var arī sniegt personas datus maksājumu risinājumu nodrošinātājiem, piemēram, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un bankām, un vispārēju preču un transporta pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, loģistikas uzņēmumiem un kravu pārvadātājiem. Šādos gadījumos partneri apstrādā datus kā neatkarīgi personas datu pārziņi saskaņā ar to privātuma politikām un vadības norādījumiem.

PERSONAS DATU GLABĀŠANA

Datu apstrāde atbilst tiesību aktu prasībām; tas nozīmē, ka informācija par personu netiek glabāta ilgāk nekā tas nepieciešams apstrādes nolūkam. Praksē tas nozīmē to, ka informācija, kas vairs nav aktuāla vai nepieciešama analīzēm, tiešajam mārketingam vai apkopošanas nolūkiem, tiek dzēsta. Mārketinga nolūkos mēs neizmantojam informāciju par pirkumiem, kas ir vecāka par trim gadiem. Tomēr visa personas datu apstrāde ir pakļauta augsta līmeņa drošībai un slepenībai.

JŪSU TIESĪBAS UN IZVĒLES IESPĒJAS

TIESĪBAS PIEKĻŪT DATIEM

Mēs vēlamies būt atklāti un pārskatāmi attiecībā uz jūsu informācijas apstrādi. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kādi personas dati tiek apstrādāti, jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem datiem, ko mēs sniegsim jums tā dēvētajā "reģistra" formā (mērķis, personas datu kategorijas, personas datu saņēmēju kategorijas, glabāšanas termiņi vai kritēriji glabāšanas termiņu noteikšanai, informācija par datu vākšanas vietu). Ja mēs saņemam pieprasījumu piekļūt datiem, mēs varam lūgt sniegt papildinformāciju, lai pārliecinātos, kādai informācijai vēlaties piekļūt un ka mēs izpaužam informāciju personai, kurai to drīkst izpaust.

TIESĪBAS LABOT

Jums vienmēr ir tiesības pieprasīt labot jūsu personas datus, ja tie nav pareizi. Noteiktā nolūka ietvaros jums ir arī tiesības papildināt nepilnīgus personas datus.

TIESĪBAS UZ DZĒŠANU

Jums ir tiesības pieprasīt dzēst personas datus, kurus mēs apstrādājam tālāk aprakstītajos gadījumos.

 • Dati vairs nav nepieciešami nolūkam, kādā tie tika vākti vai apstrādāti.
 • Jūs esat atsaucis piekrišanu, uz kuras pamata notika datu apstrāde, un datu apstrādei vairs nav cita juridiska pamata.
 • Jūs iebilstat interešu izvērtējumam, ko mēs esam veikuši, un uzņēmumam ARDE LINE nav leģitīmu interešu, kas būtu svarīgākas par jūsu interesēm.
 • Jūs iebilstat apstrādei tiešā mārketinga vajadzībām.
 • Personas dati tiek apstrādāti nelikumīgā veidā.
 • Personas dati ir jādzēš, lai izpildītu mums uzliktu juridisku pienākumu.
 • Personas dati ir savākti no bērna, kas nav sasniedzis 13 gadu vecumu un par kuru jūs esat atbildīgs kā vecāks saistībā ar IT pakalpojumiem, piemēram sociālajiem tīkliem.
 • Mēs varam neizpildīt jūsu pieprasījumu dzēst datus, ja mums ir juridiski pienākumi, saskaņā ar kuriem to darīt nav atļauts. Tas var būt tādā gadījumā, kad apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu tiesības uz vārda brīvību un informāciju, izpildītu mums uzliktu juridisku pienākumu vai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

TIESĪBAS IEROBEŽOT APSTRĀDI

Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi.

TIESĪBAS IEBILST PRET NOTEIKTIEM DATU APSTRĀDES VEIDIEM 

Leģitīmas intereses Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi, kas notiek uz mūsu leģitīmo interešu pamata, ja jums ir personiski iemesli, kas saistīti ar attiecīgo situāciju. Taču mēs varam turpināt apstrādāt jūsu informāciju, neskatoties uz jūsu iebildumu pret datu apstrādi, ja mums ir obligāti leģitīmi iemesli datu apstrādei, kas ir svarīgāki par jūsu tiesībām uz privātumu.

TIEŠAIS MĀRKETINGS (TOSTARP ANALĪZE, KAS VEIKTA TIEŠĀ MĀRKETINGA NOLŪKĀ)

Jums ir iespēja iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkā. Iebildums attiecas arī uz personas datu analīzi (tā dēvēto profilēšanu), kas tiek veikta tiešā mārketinga nolūkā.  Ja iebilstat pret tiešo mārketingu, mēs pārtrauksim jūsu personas datu apstrādi šādam nolūkam, kā arī visa veida tiešā mārketinga darbības.

Jums, protams, ir iespēja pēc saviem ieskatiem atteikties no sūtījumiem un personiskiem piedāvājumiem konkrētos kanālos. Jūs varat izvēlēties, piemēram, saņemt piedāvājumus no mums tikai e-pastā, nevis īssziņās. Šādā gadījumā jums nevajadzētu iebilst pret personas datu apstrādi, jo tad mums būtu sarežģīti noteikt, kāda veida reklāmas varētu būt jums svarīgas. Ja izvēlaties atteikties no mūsu veiktās jūsu personas datu apstrādes tiešā mārketinga nolūkā, jums nebūs iespējas saņemt personiskus piedāvājumus no mums.

Ja vēlaties atteikties no ziņojumu saņemšanas ARDE LINE lietotnē, jūs to varat izdarīt jūsu ierīces vispārīgajos iestatījumos.

TIESĪBAS UZ DATU PĀRNEŠANU

Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai ar jums noslēgta līguma saistību izpildi, jums ir tiesības pieprasīt nodot datus, kas saistīti ar jums vai kurus jūs esat sniedzis mums, citam personas datu pārzinim (piemēram, datu ports).

POLITIKAS IZMAIŅAS

Šī privātuma politika var tikt atjaunināta, lai izlabotu neatbilstības vai ieviestu jaunas juridiskas vai tehniskas prasības. Nesenāk atjaunināto privātuma politikas versiju vienmēr varēs atrast šajā lapā. Nozīmīgu izmaiņu gadījumā (piemēram, attiecībā uz personas datu apstrādes nolūkiem vai personas datu kategorijām) jūs saņemsiet informāciju par to e-pastā vai ardeline.com.

Pēdējoreiz atjaunināta 29/06/2022

Ostukorv